Fiscale voordelen

De Go4Uganda wordt georganiseerd door Stichting Hope of the Nations. Deze stichting is door de Belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’. Wat dit betekent?

Voor vrienden en familie

Steun je als particulier een deelnemer van Go4Uganda, dan is je gift in veel gevallen aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. Wel heb je een bewijs nodig dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt. 

Voor bedrijven

Steun je de Go4Uganda, dan ziet de Belastingdienst dat als een kostenpost. De donatie is dus honderd procent aftrekbaar. Om de donatie te onderbouwen, ontvang je van Stichting Hope of the Nations een overeenkomst en een betalingsbewijs. 

Voor bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen 

Doe je de donatie vanuit een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging of stichting, dan kun je de gift aftrekken voor de vennootschapsbelasting. 

 

 

De Go4Uganda wordt georganiseerd door Stichting Hope of the Nations. Deze stichting is door de Belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’. Wat dit betekent?

-      Voor vrienden en familie

Steun je als particulier een deelnemer van Go4Uganda, dan is je gift in veel gevallen aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting. Wel heb je een bewijs nodig dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt.

-      Voor bedrijven

Steun je de Go4Uganda, dan ziet de Belastingdienst dat als een kostenpost. De donatie is dus honderd procent aftrekbaar. Om de donatie te onderbouwen, ontvang je van Stichting Hope of the Nations een overeenkomst en een betalingsbewijs.

-      Voor bv’s, nv’s, verenigingen en stichtingen

Doe je de donatie vanuit een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging of stichting, dan kun je de gift aftrekken voor de vennootschapsbelasting.