Pieter de Boer

Onderwijs is de basis en mijns inziens een krachtig instrument om de lokale bevolking in Kamuli echt te helpen. Wat mij in het project aanspreekt, is dat de lokale bevolking van meet aan bij wordt betrokken. Om die reden wil ik mij graag verbinden aan het project 'Vakschool Kamuli'. Het fietsen daar en het ter plekke kennis te maken met het land en de mensen is voor mij een extra uitdaging.

 
Help mee!:
Sponsor Pieter de Boer
Status fondswerving:
Mijn Blog